Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Informace o konání zasedání zastupitelstva města 18. září 2023

Informace o konání zasedání zastupitelstva města 18. září 2023

8. 9. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Městský úřad Holice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů informuje o konání zasedání zastupitelstva svolaného starostou města Mgr. Ondřejem Výborným podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:   Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích – velký sál

Doba konání:    pondělí 18. září 2023 od 18:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu návrhu usnesení a návrh programu jednání zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Výsledky hospodaření organizací s majetkovou účastí města – pouze elektronicky
 4. Plnění rozpočtu města k 30.06.2023
 5. Žádosti o finanční podporu
 6. Modernizace webových stránek města
 7. Rozpočtová změna
 8. Převody nemovitého majetku
 9. Informace k objektu bývalé KB
 10. Pumptrack
 11. Zásady pro poskytování dotací
 12. Sdělení starosty
 13. Různé
 14. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva města je veřejné a k účasti na něm jsou zváni všichni občané.

 

Zároveň upozorňujeme, že ze zasedání Zastupitelstva města Holic je pořizován videozáznam, který je následně zveřejněn na youtube kanálu města.
Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva najdete zde<<.