Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Výběrové řízení - Ředitel/ka MŠ Holice (Pardubická)

Výběrové řízení - Ředitel/ka MŠ Holice (Pardubická)

20. 9. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Rada města Holic na základě usnesení č. R/317/2023 ze dne 18.09.2023 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkurs

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele

 

Mateřské školy Holice, Pardubická 992, okres Pardubice

 

 

Požadavky:

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost českého jazyka
 • organizační a řídící schopnosti

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

(přílohy přihlášky)

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • koncepce dalšího rozvoje školy/školského zařízení (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy/školského zařízení (ne starší 2 měsíců)
 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s označením "KONKURS – Mateřská škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice" a "NEOTVÍRAT" doručte na adresu: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice.

 

Lhůta pro doručení přihlášky: nejpozději do 10.10.2023

Zobrazit obrázek: Výběrové Řízení MŠ Holice Pardubicka 20230920 I