Úvod > Infocentrum > Aktuality

Aktuality

Výběrové Řízení 20230922

Výběrové řízení - referent/ka na úseku investic, referent/ka stavebního úřadu

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referet/ka na úseku investic a referet/ka stavebního úřadu

22. 9. 2023 /

Výběrové Řízení MŠ Holice Pardubicka 20230920

Výběrové řízení - Ředitel/ka MŠ Holice (Pardubická)

Rada města Holic vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Holice, Pardubická 992, okres Pardubice

20. 9. 2023 /

Aktuality 3

Zpráva z jednání Rady města Holic 4. září 2023

Rada města Holic schválila zveřejnění záměru na pronájem bistra na stadionu pro období let 2024–2026, schválila dlouhodobé pronájmy veřejného prostranství dle záměru vyhlášeného 19. července na úřední desce města. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozvoj webových stránek města. Dále vzala na vědomí informace týkající se pumptrackového hřiště, objektu čp. 10 na nám. T. G. Masaryka a Zápis o průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele MŠ Holice Pardubická

20. 9. 2023 /

Menime Holice Grafika

"Měníme Holice"

Vážení občané, máte nápad, co by se dalo v Holicích změnit, zlepšit? Může se jednat o dovybavení dětského hřiště, nové posezení, opravení sochy či kapličky, vysázení zeleně. Nebo víte o místě, které by si zasloužilo oživit nebo upravit? Zapojte se s námi do projektu a pojďte změnit Holice k lepšímu.

1. 9. 2023 /

Informace Z Městského Úřadu 7

Bankomat ČSOB

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat, že již lze využívat bankomat ČSOB, který je umístěn na budově čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka (Pekařství a cukrářství Sázava) v uličce směrem ke kostelu.

31. 8. 2023 /

Informace Z Městského Úřadu 8

Společně proti hladu a plýtvání

Vážení spoluobčané, město Holice podepsalo smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou Pardubice, která je součástí České federace potravinových bank a jejím cílem je boj proti plýtvání a hladu. Potravinová banka Pardubice dováží do Holic potraviny pro potřebné občany jednou týdně. Projekt výdejny je určen na pomoc zejména pro seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova.

31. 8. 2023 /