Aktuálně v Holicích

Výběrové řízení - referent/ka na úseku investic, referent/ka stavebního úřadu

Tajemník Městského úřadu Holice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referet/ka na úseku investic a referet/ka stavebního úřadu

22. 9. 2023

Výběrové řízení - Ředitel/ka MŠ Holice (Pardubická)

Rada města Holic vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Holice, Pardubická 992, okres Pardubice

20. 9. 2023

Zpráva z jednání Rady města Holic 4. září 2023

Rada města Holic schválila zveřejnění záměru na pronájem bistra na stadionu pro období let 2024–2026, schválila dlouhodobé pronájmy veřejného prostranství dle záměru vyhlášeného 19. července na úřední desce města. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozvoj webových stránek města. Dále vzala na vědomí informace týkající se pumptrackového hřiště, objektu čp. 10 na nám. T. G. Masaryka a Zápis o průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele MŠ Holice Pardubická

20. 9. 2023

"Měníme Holice"

Vážení občané, máte nápad, co by se dalo v Holicích změnit, zlepšit? Může se jednat o dovybavení dětského hřiště, nové posezení, opravení sochy či kapličky, vysázení zeleně. Nebo víte o místě, které by si zasloužilo oživit nebo upravit? Zapojte se s námi do projektu a pojďte změnit Holice k lepšímu.

1. 9. 2023

Bankomat ČSOB

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat, že již lze využívat bankomat ČSOB, který je umístěn na budově čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka (Pekařství a cukrářství Sázava) v uličce směrem ke kostelu.

31. 8. 2023

Kalendář akcí

27. 9. 2023

od 9.00 do 17.00 hod.

Den otevřených dveří - RVC Holoubek

Pojďte se s Holoubkem prolétnout světem her a fantazie.

30. 9. 2023

od 6.00 hod.

Zájezd do Vídně 2023

Zveme vás na tradiční zájezd do Vídně, který se koná v rámci akce Holubovy Holice. Veškeré informace jsou uvedeny na plakátu.

30. 9. 2023

od 17.00 hod.