Cookie Consent by Free Privacy Policy website Židovský hřbitov | Holice | město neznámé energie

Židovský hřbitov

Předchozí

Stanoviště č. 7

Následující

Židovský hřbitov

V roce 1912 zakoupila židovská obec od manželů Jana a Františky Vondráčkových z Holic z peněz hřbitovního fondu na jižním okraji katolického hřbitova pozemek na vybudování hřbitova židovského (část pozemku obec zakoupila už v roce 1898). Dne 28. srpna 1913 městská rada vydala stavební povolení ke zřízení židovského hřbitova v Holicích a následně udělilo Okresní hejtmanství v Pardubicích 22. listopadu souhlas s užíváním hřbitova.

Pozemek byl rozdělen na dvě části. Na západní straně, která se jevila vzhledem k podloží vhodnější k pohřbívání, byl vybudován židovský hřbitov, východní část s vysázenými stromy sloužila jako přístupová cesta ke vstupní bráně. Na hřbitov se vstupovalo z východní strany obřadní síní – márnicí.

Dochovalo se 25 náhrobků

Do dnešních dnů se na hřbitově dochovalo 25 náhrobků z let 1915–1951 (v roce 1951 zde byl zřejmě jako poslední pochován Theodor Pick). Kromě Židů z Holic a okolí zde snad měli být pochováni během první světové války uprchlíci z Haliče a Bukoviny. Hřbitov oficiálně existoval do roku 1938. Zatím posledními nově pochovanými jsou manželé Eva a Miloš Pytelovi.

Opravy hřbitova

V 70. letech 20. století se židovský hřbitov nacházel v dezolátním stavu. Dle zprávy církevní tajemnice Okresního národního výboru Pardubice z roku 1978 by si jen oprava obřadní síně vyžádala částku 41 620 Kčs. Uvažovalo se také o vytvoření pietního místa se sedmi náhrobními kameny a přeměně hřbitova na park. K úpravám ani k záchraně vstupního objektu však nedošlo. Nejprve byl rozebrán cihlový plot a na základě rozhodnutí z roku 1981 pak došlo také ke zboření obřadní síně – márnice. Původně byl hřbitov ze severní a západní strany ohrazen zdí, další části oplocení sestávaly z pletivových dílů.

Galerie

Zobrazit obrázek: Márnice na židovském hřbitově kolem roku 1980
Márnice na židovském hřbitově před demolicí
Hrob posledních pohřbených na holickém židovském hřbitově manželů Pytelových
Dochovala se jen část náhrobků
Na náhrobcích najdeme i hebrejské nápisy