Cookie Consent by Free Privacy Policy website Elektronická podatelna | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > E-služby > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Sdílet Facebook Twitter

Informace o provozu podatelny města Holic podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě a k doručování datových zpráv v digitální podobě na technických nosičích (CD, DVD, USB flash disk):       

Město Holice
Holubova 1
534 01 Holice

Elektronické podání do datové schránky – ID datové schránky: hwkbrgj
Zprávy dodané do datové schránky se nepotvrzují.
Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu podatelna@mestoholice.cz.
Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.
Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 
Potvrzování zpráv přijatých elektronickou podatelnou:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou:
 • bmp (BitMaP)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • odp (Open Document Presentation)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odt (Open Document Text)
 • pdf (Portable Document Format)
 • pdf/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 
 • png (Portable Network Graphics)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • rar (Roshal ARchive) – archiv musí obsahovat soubory v povoleném formátu
 • rtf (Rich Text Format)  
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • txt (prostý text)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • zfo/fo (602XML Filler dokument)
 • zip (Zone Improvement Plan) - archiv musí obsahovat soubory v povoleném formátu

  V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Celková velikost datové zprávy:

 • prostřednictvím datové schránky: 20 MB
 • prostřednictvím elektronické podatelny: 15 MB
 • osobní podání na technickém nosiči dat: 100 MB

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu, případně informace o poškození datové zprávy.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Seznam oprávněných zaměstnanců úřadu města:

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na e-mail holice@mestoholice.cz, případně na poštovní adresu MÚ Holice nebo volejte na telefonní číslo +420 466 741 213 (podatelna města Holic).