Cookie Consent by Free Privacy Policy website Projednávání přestupků a bodový systém | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor dopravy > Projednávání přestupků a bodový systém

Projednávání přestupků a bodový systém

Sdílet Facebook Twitter

Odbor dopravy projednává přestupky fyzických, fyzických podnikajících a právnických osob proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle zákona o silničním provozu, dále na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Do jeho agendy jsou zahrnuty přestupky fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících na úseku registru silničních vozidel a registru řidičů. Vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů v souvislosti s přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo trestným činem, či ve věci přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů.

Bodový systém

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného jednání, které spočívá v porušování vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla, nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští.

Hlavní změny v bodovém systému (2024) jsou uvedeny >>zde.