Cookie Consent by Free Privacy Policy website Správa komunikací a veřejných ploch včetně vodních ploch a městské zeleně | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor správy majetku a výstavby města > Správa komunikací a veřejných ploch včetně vodních ploch a městské zeleně

Správa komunikací a veřejných ploch včetně vodních ploch a městské zeleně

Sdílet Facebook Twitter

Odbor SMVM zajišťuje v oblasti správy komunikací a veřejných ploch – včetně vodních ploch a městské zeleně:

  • v koordinaci s Technickými službami zajišťuje opravy komunikací a chodníků, inženýrských sítí, drobných staveb v majetku města, samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv o dílo,
  • v koordinaci s Technickými službami sleduje stav městské zeleně, navrhuje opatření při údržbě a rekonstrukci a samostatně zajišťuje práce prováděné dodavatelsky, včetně příslušných smluv,
  • připravuje, uzavírá, eviduje a aktualizuje smlouvy na pronájem veřejného prostranství pro zvláštní užívání,
  • zadává a přejímá práce od příspěvkové organizace Technické služby Holice,
  • kontrolu a údržbu dopravního značení na městských komunikacích,
  • stanovování a vyměřování poplatků za využívání veřejného prostranství, včetně placených parkovišť, tj. přípravu, uzavírání, evidenci a aktualizaci smluv a kontrolu dodržování příslušných smluv a vyhlášek,
  • vybírání poplatků z místa na tržnici, poplatku za reklamní zařízení, včetně kontroly využívání.