Cookie Consent by Free Privacy Policy website Sociálně-právní ochrana dětí – péče o rodinu a dítě | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Sociálně-právní ochrana dětí – péče o rodinu a dítě

Sociálně-právní ochrana dětí – péče o rodinu a dítě

Sdílet Facebook Twitter

Péče o rodinu a dítě:

a) opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, §§ 892, 930 zákona č.89/2019 Sb., občanský zákoník), může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, včetně kolizního opatrovnictví;

b) veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce;

c) orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) – výkon státní správy vymezený specifickou právní úpravou opravňující k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Jaká je role kolizního opatrovníka?

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost rodičů spolu komunikovat, kooperovat ve věcech týkajících se dětí a respektovat jeden druhého jako rodiče je nedílnou součástí rodičovské odpovědnosti. Obsahem kolizního opatrovnictví dítěte v soudním řízení, jehož předmětem je úprava poměrů dítěte, jakožto jednoho z kontextu procesního opatrovnictví pak není nic více ani nic méně než činění procesních úkonů jménem dítěte.

Jaké jsou základní činnosti pracovníků oblasti péče o rodinu a děti?

Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. Úpravou práv a povinností rodičů se rozumí svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, do střídavé nebo společné péče obou rodičů; stanovení výživného rodiči, který nemá dítě svěřené do své péče; úprava styku dítěte s rodičem, který nemá dítě svěřené do své péče; určení, popřípadě popření otcovství k dítěti.