Cookie Consent by Free Privacy Policy website Týrané, zneužívané a zanedbávané děti | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Sdílet Facebook Twitter

Dítě má právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání.

Má právo na ochranu před zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy je v péči jednoho nebo obou rodičů.

Dítě se vždy považuje za zvlášť zranitelnou oběť.

Jedná se například o situace:

  • ve kterých je péče rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte nevyhovující či ohrožující dítě na životě, zdraví nebo bezpečí;
  • dále situace, kdy jsou děti nadměrně trestané, ponižované, opakovaně bité;
  • může jít také o jakékoliv formy zneužívání (k pracovní činnosti, k trestné činnosti, sexuální zneužívání).

Oznamovací povinnost dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • § 367 Nepřekažení trestného činu,
  • § 368 Neoznámení trestného činu.