Cookie Consent by Free Privacy Policy website Cestovní doklady | Holice | město neznámé energie

Cestovní doklady

Sdílet Facebook Twitter

O cestovní doklad (dále jen CD) můžete zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lhůta pro vyhotovení je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Upozorňujeme, že se již nepodává vyplněná žádost na úředním tiskopisu. Žádost vyplní a se všemi potřebnými údaji, včetně fotografie, vytiskne úředník na místě. Vy svým podpisem potvrdíte správnost údajů.

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (18 let) je s žadatelem přítomen zákonný zástupce s platným občanským průkazem (dále jen OP) nebo pasem. Dále pak zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.

K vydání CD potřebujete:

  • Doklady prokazující totožnost a to platný OP, případně platný CD. V případě jeho ztráty pak rodný list (dále jen RL).
  • Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15ti let a to OP rodiče, RL dítěte, případně platný dětský OP.

Převzít CD může občan starší 15 let s platným OP nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let. CD vyzvedává žadatel případně zákonný zástupce. CD lze také vyzvednout s ověřenou plnou mocí.

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Vydává se ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.

Následně si pas vyzvednete u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Pro vydání CD jiným úřadem s rozšířenou působností je nutné při podání žádosti uvést úřad, kde si chcete pas vyzvednou (správní poplatek 100 Kč). 

Můžete požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

  • v pracovních dnech do 24 hodin (vyzvedává se pouze u Ministerstva vnitra),
  • do 5 pracovních dnů (žádá i vyzvedává se u obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

Další informace o této oblasti najdete na Portálu veřejné správy.

Následně si pas vyzvednete u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.