Cookie Consent by Free Privacy Policy website Občanské průkazy | Holice | město neznámé energie

Občanské průkazy

Sdílet Facebook Twitter

O občanský průkaz s biometrickými údaji (dále jen OP) můžete zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. OP si následně vyzvednete u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Lhůta pro vyhotovení je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Upozorňujeme, že se již nepodává vyplněná žádost na úředním tiskopisu. Žádost vyplní úředník na místě. Pořídí se fotografie a otisky prstů a vy svým podpisem potvrdíte správnost údajů na elektronické žádosti.

K vydání prvního OP s biometrickými údaji potřebujete:

  • rodný list dítěte, rodičů nebo platný cestovní doklad

K vydání nového OP s biometrickými údaji potřebujete:

  • Dosavadní OP, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, oddací list, úmrtní list).
  • Občan, který nemůže předložit dosavadní OP, je povinen prokázat totožnost jinou veřejnou listinou, např. rodný list, řidičský průkaz, cestovní doklad (dále jen CD) nebo účastí dvou svědků.

Při převzetí občanského průkazu si můžete zvolit bezpečnostní osobní kód. Ten slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Dále si můžete aktivovat elektronický čip v OP, a to zadáním dvou číselných kódů (DOK, IOK). Více na www.gov.cz.

OP lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než který uvedete v žádosti.

Další informace o této oblasti najdete na portálu veřejné správy.