Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Sdílet Facebook Twitter

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý, kdo najde ztracenou věc, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

SOUPIS NÁLEZŮ:

11. ledna 2023 – 1/2023 – Klíče na šňůrce – vedle Qanta

6. února 2023 – 5/2023 – Dioptrické brýle – u Alberta

9. března 2023 – 7/2023 – Kamera – autobusové nádraží

17. března 2023 – 8/2023 – Pracovní pánská taška – roh ulice Smetanova a Kpt. Jaroše

17. března 2023 – 9/2023 – Klíč od automobilu – před Autoforem

3. dubna 2023 – 10/2023 – Řetízek – chodba MÚ

2. května 2023 – 14/2023 – Peněženka – před Poliklinikou

11. května 2023 – 15/2023 – Svazek klíčů s čipy – Smetanova ulice

13. května 2023 – 16/2023 – Dioptrické brýle – Vysokomýtská ulice u Domu barev

23. května 2023 – 17/2023 – Dioptrické brýle – u kadeřnictví Fajn

31. května 2023 – 19/2023 – Klíč od automobilu – prodejna Qanto

31. května 2023 – 20/2023 – Klíč od automobilu – prodejna Qanto

31. května 2023 – 21/2023 – Svazek klíčů – prodejna Qanto

12. června 2023 – 22/2023 – Klíč na šňůrce - v budově MÚ

7. července 2023 – 23/2023 – Klíče – dětské hřiště v Mládežnické ulici

17. července 2023 – 24/2023 – Brýle – Hanzlova ulice

30. července 2023 – 25/2023 – Klíč s klíčenkou – u železničního přejezdu, Nádražní ulice

13. září 2023 – 31/2023 – Mobilní telefon – les Žďár nad Sázavou

25. září 2023 – 32/2023 – 2 čipy – nám. T. G. Masaryka

21. září 2023 – 33/2023 – Náušnice – Nádražní ulice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je ve výše uvedeném soupisu uvedena vámi ztracená věc, kontaktujte nás na e-mailové adrese podatelna@mestoholice.cz, telefonicky na čísle +420 466 741 211 nebo se osobně dostavte na městský úřad, Holubova 1, Holice (kancelář Informací ve vestibulu budovy úřadu). Pracoviště je k dispozici v úředních hodinách.

Před návštěvou městského úřadu doporučujeme kontaktovat odpovědného pracovníka kvůli jeho přítomnosti a na osobní schůzce se domluvit.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají na oddělení osobních dokladů.

Informace o nálezech podává Miroslava Hlavová, tel. +420 466 741 211 (pouze ve všední dny).

 

Nálezy z minulých let, které dosud nenašly své majitele: