Cookie Consent by Free Privacy Policy website Umístění inženýrských sítí – pozemní komunikace | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Umístění inženýrských sítí – pozemní komunikace

Umístění inženýrských sítí – pozemní komunikace

Sdílet Facebook Twitter

Informace pro stavebníky k zákonu o pozemních komunikacích

Od 01.01.2024 platí novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn zejména 465/2023 Sb., 464/2023 Sb., 284/2021 Sb., 349/2023 Sb., 432/2022 Sb., 184/2023 Sb.

Tímto informujeme stavebníky – povolení zvláštního užívání – umístění sítí do silničního pozemku, zejména staveb inženýrských sítí a jiných nadzemních a podzemních vedení všeho druhu, že byl zrušen § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. To znamená, že není třeba žádat o zvláštní užívání dálnice, silnice a místní komunikace pro umístění těchto sítí do silničního pozemku.

Povinnosti plynoucí ze stavebního zákona jsou nedotčena, taková stavba vyžaduje povolení umístění stavby v režimu stavebního zákona (územní souhlas, územní rozhodnutí). Stavebník k žádosti o umístění stavby bude dokládat právní vztah k pozemku (kde není vlastník) v souladu s § 184a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn v návaznosti na nový stavební zákon 283/2021 Sb. a jeho přechodná ustanovení (např. písemný souhlas vlastníka komunikace, smlouvy uzavřené dle občanského zákoníku na věcná břemena atd.).