Cookie Consent by Free Privacy Policy website Místostarosta | Holice | město neznámé energie

Místostarosta

Sdílet Facebook Twitter

Petr Kačer

Kontakt

Náplň činnosti místostarosty města Holic

Místostarosta podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 104) zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta funkci.

Místostarosta dále:

  • plní úkoly v samostatné působnosti, které mu svěří zastupitelstvo města,
  • plní úkoly v samostatné působnosti, které mu stanovila rada města,
  • koordinuje činnost komisí rady města a spravuje personální agendu ředitelů příspěvkových organizací města,
  • zajišťuje spolupráci s dopravci a krajským úřadem na zajištění dopravní obslužnosti, za město zpracovává vyjádření k návrhům jízdních řádů,
  • koordinuje a spravuje agendu odpadového hospodářství města,
  • zodpovídá za plnění úkolů uložených mu usneseními zastupitelstva a rady města, případně uložených mu starostou v rámci zastupování starosty a koordinuje svou činnost se starostou a tajemníkem úřadu,
  • spolu se starostou podepisuje právní předpisy města.