Cookie Consent by Free Privacy Policy website Výbory zastupitelstva | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Vedení a orgány města > Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Sdílet Facebook Twitter

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Pro volební období 2022–2026 zřídilo zastupitelstvo města finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou jsou orgány zastupitelstva města, které jsou zastupitelstvem zřizovány povinně. Zákonná úprava je obsažena v § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.

Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 • Petr Bajer – předseda
  • členové: Ing. Vítězslav Vondrouš, Jiří Růžička, Milan Matys, Martin Blažej

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 • Mgr. Ladislav Effenberk – předseda
  • členové: Ing. Vít Holický, Josef Branda, Ing. Jaromír Slavík, Antonín Oliva

Osadní výbory

Osadní výbor Kamenec

 • Martin Černý - předseda
  • členové: Jaroslav Kamenický, Miroslav Žierik, Vilém Horčička, Tomáš Janeba

Osadní výbor Koudelka

 • Vratislav Karel - předseda
  • členové: Štěpánka Zemanová, Radek Špulák, Jitka Hrušová, Jan Fišar, Bohumil Vlach, Iva Knapková, Petra Vojáčková,

Osadní výbor Roveňsko

 • Radek Mikuláš - předseda
  • členové: Luboš Krejčí, Milan Medek, Markéta Šejnová, Josef Štencl, Jakub Jedlička, Robert Hloušek