Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tvrziště | Holice | město neznámé energie

Tvrziště

Situační mapa tvrziště z počátku 20. století

Západně od kostela sv. Martina na konci ulice U Kapličky se nachází bývalé holické tvrziště, pozůstatky tvrze z poloviny 14. století. Dodnes jsou na jihozápadním a severozápadním nároží čtyřboké plošiny zřetelně patrné nárožní bastiony o průměru cca 13 metrů. Na západní straně jsou nejvíce znatelné i zbytky příkopu, kterým byla plošina opevněna.

Tvrz v Holicích stála nejspíše již okolo roku 1400, kdy se Holice stávají městečkem a jako centrum panství nahrazují Vysoké Chvojno. Zdejší větev Šternberků, kteří panství vlastnili, se začala psát jako Holičtí ze Šternberka. Je pravděpodobné, že právě zde se v roce 1425 narodila významnému husitskému příznivci Smilovi Holickému ze Šternberka dcera Kunhuta, první manželka pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad. První písemná zmínka o holické tvrzi ale pochází až z roku 1507, kdy tehdejší majitel městečka Hynek Tluksa Bradlecký z Mečova prodal tvrz, dvůr a městečko Holice Vilémovi z Pernštejna.

Po připojení Holic k pardubickému panství se tvrz již nepřipomíná a pravděpodobně v první polovině 16. století zpustla a zanikla.