Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vodoprávní úřad – likvidace srážkových vod | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad – likvidace srážkových vod

Vodoprávní úřad – likvidace srážkových vod

Sdílet Facebook Twitter

Chci realizovat likvidaci srážkových vod ze stavby.

K realizaci likvidace srážkových vod ze staveb je třeba postupovat dle platné legislativy, zejména v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona (akumulace, využití a likvidace na pozemku stavebníka) a v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3) týkající se vsakování srážkových vod.

Nejprve doporučujeme záměr s vodoprávním úřadem projednat a po zvážení předmětné lokality zvolit optimální řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Radka Rückerová

Božena Křemenáková